Soli

Immortalius's picture

Koliko grama soli nastaje u reakciji 4 g natrijum hidroksida sa odgovarajucom kolicinom anhidrida nitritne kiseline

milicaradenkovic's picture

2NaOH+N2O3------------------>2NaNO2+H2O

n(NaOH)=m/Mr=4/40=0.1 mol

n(NaNO2)=n(NaOH)=0.1 mol

m(NaNO2)=n(NaNO2)*Mr=0.1*69=6.9 g