Derivati karboksilnih kiselina

Vuk Biljuric's picture

Koliko stereoizomernih monoestara može nastati esterifikacijom mravlje kiseline sa 1,2-propandiolom?

milicaradenkovic's picture

CH2OHCH2CH2OH+HCOOH------------------>

Posto ima 2 hiralna C atoma nastaju 4 proizvoda

1) 2-hidroksi-propil-metanoat koji moze biti R i S

2) (1- hidroksi-2-propil)-metanoat isto kao R i S

Vuk Biljuric's picture

Mozes li samo da napises ovo drugo jedinjenje?

milicaradenkovic's picture

CH2OHCH(OOCH)CH3 1-hidroksi-2-propilmetanoat