Molalnost

ancitonci's picture

Ako neko zna :)
Izračunati molalnu koncentraciju (mol/kg) rastvora azotne kiseline (p = 1.42 g/mol), količinske koncentracije 0.5mol/l.

I još jedan...

Koliko grama vode treba dodati u 200 ml rastvora azote kiseline (w=0.063, p=1.40 g/ml) da bi se dobio rastvor sa masenim udelom azotne kiseline 0.10?

Hvala.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

1. b=n/m(rastvaraca)

Ako uzmes da je V=1 l dobijas

n=c*V=0.5*1=0.5 mol

ms=n*Mr=0.5*63=31.5 g

mr=ro*V=1.42*1000=1420 g

m(rastvaraca)=mr-ms=1420-31.5=1388.5 g

b=0.5/1.3885=0.36 mol/kg

2. w=10 %

mr=ro*V=200*1.4=280 g

ms=mr*w=0.063*280=17.64 g da tebi u zadatku nije dato 0.63 a ne 0.063 azotne kiseline jer se dobija resenje 176.4 g sto nije dobro resenje.

ancitonci's picture

Hvala puno na prvom zadatku. U ovom drugom sam pogrešla, w=0.68 a rešenje je 1624g što se ne dobija ako se pomnoži 0,68*280=190,4.

 

milicaradenkovic's picture

Dobija se resenje

ms=0.68*280=190.4 g

w=ms/mr

mr=ms/w=190.4/0.1=1904 g

m(vode)=mr-ms=1904-190.4=1713.6 g resenje ti nije tacno.