test 2007

IvanArsic's picture

Ravnoteza sistema H2 g + I2 g povratna reak. 2HI g uspostavlja se pri sledecim koncetracijama: uglaste zagrade H2 je 0,025mol/dm3,uglasta I2 0,005mol/dm3,uglasta HI 0,009mol/dm3. Odrediti pocetne koncetracije joda i vodonika.

1.[H2] o je 0,7mol/dm3 dok je [I2]  je 0,5mol/dm3

2.[H2] o je 0,04mol/dm3 a I2 je 0,05

3[h2]o je 0,07 a I2 0,005mol/dm3

4.[H2] o 0,007 a I2 je 0,5 mol/dm3

5.[H2] o 0,025ol/dm3  I2 je 0,005mol/dm3

Pop.'s picture

Po reakciji vidis da ti 1 mol H2 daje 2 mola HI, odnosno da ti nastaje duplo vise molova HI. Tako da ako ti je nastalo 0,009 mol/dm3 to znaci da ti je sa pocetka utroseno 0,0045 mol/dm3 vodonika (0,009/2) i 0,0045 mol/dm3 joda. Pa bi trebao samo te koncentracije da dodas na one koje su u ravnotezi (da ih saberes) i da dobijes konc na pocetku. Ali ja msilim da si ti prilikom prepisivanja neke nule omasio, odnosno da verovatno nisi dobro napisao podatke o koncentracijama u ravnotezi. A ako nisi ti pogresio ili je pogresan zadatak ili ja negde gresim.