Soli

Vesna's picture

Sa kojim od navedenih jedinjenja kalijum hidroksid daje so koja u voidenom rastvoru hidrolizuje?

CaCl2

N2O3

Li2O

SO3

N2O5

Na osnovu čega to određujem?

milicaradenkovic's picture

Resenje je pod 2 N2O3 jer je to anhidrid HNO2 i dobija se so KNO2 koja hidrolizuje.