stehiometrija

mancela993's picture

1. Relativna atomska masa joda je 127. Kolika je masa molekula tog elementa
izražena u miligramima?
1) 4,23 x 1019
2) 254
3) 2,11 x 10-22
4) 4,23 x 10-22
5) 4,23 x 10-19

Pop.'s picture

Imas da ti je realtivna atomska masa joda 127, to je u stvari masa 6,023*10-23 atoma. Pa ti je masa 1 atoma:

6,023*1023 : 127 = 1 : X

X = 2,11*10-22 g

Ovo je masa 1 atoma, kako se molekul sastoji iz 2 atoma, onda je masa molekula = 2 * 2,11*10-22 = 4,22*10-22 g tj. 4,22*10-19 mg