Amonijačni pufer

Star dust's picture

Ako se u amonijačni pufer doda neka kiselina, šta iz tog pufera reaguje sa H+ jonima?

milicaradenkovic's picture

Amonijacni pufer je NH3/NH4+ kada se doda kiselina reagovace baza NH3 i stovrice se NH4+ jon.