Organska hemija

dragana b's picture

Da li neko zna da li napise razliku izmedju induktivnog i mezomernog efekta kod karboksilnih kiselina?