entalpija

trolololo lo's picture

Koja količina toplote se dobija gašenjem 1 kg negašenog kreča? Entalpija date reakcije je -66.5kJ/mol.

a)-1187.kJ   b)-1007.5kJ    c)1587,5    d)1187,5kJ    e)-1587,5kJ    R:d

Znam kako doći do broja, ali mi nije jasno kada ide minus. On navodno označava dali je reakcija egzotermna ili endotermna, ali kada se on pise a kada ne ne znam. 

milicaradenkovic's picture

n(CaO)=m/Mr=1000/56=17.86 mol

Q=deltaH*n=17.86*66.5=1187.7 kJ 

minus se stavlja kada se oslobadja toplota a + kada toplota ostaje u sistemu.

trolololo lo's picture

pa zar se nije sada oslobodila toplota "Koja količina toplote se dobija" a i u reakcijama sagorijevanja koje bi trebale biti egzotermne tj. gdje se toplota trebala osloboditi predznak je + 

 kako da znam kada se oslobađa a kada ne

milicaradenkovic's picture

Ako ti u zadatku pise koja se toplota oslobodila u realciji tada ide znak minus a ako ne pise ide znak +.

trolololo lo's picture

ok hvala na vremenu