Rastvori

MirjanaM95's picture

Koliko je potrebno dodati mililitara vode u 20ml vodenog rastvora koji u jednom litru sadrži 50g kalijum-hlorida da bi se dobio rastvor koji u 1 litru sadrži 10g kalijum-hlorida? 

1) 80 ; 2) 40 ; 3) 30 ; 4) 180 ; 5) 130 ; Tačan odovor je 1).

I imam jos jedan: 

Koliko će grama magnezijum-primarnog-fosfata nastati u reakciji magnezijum-hidroksida sa 250ml rastvora fosforne kiseline čija je koncentracija 0,4mol/l? (Mg=24,P=31)

1) 48,4 ; 2) 43,6 ; 3) 12,1 ; 4) 10,9 ; 5) 21,8 ; Tačan odgovor je 4).

milicaradenkovic's picture

Jedna tema jedan zadatak

1. c=50/74.5*1=0.67 mol/l

c1=10/74.5*1=0.134 mol/l

n=c*V=0.67*0.02=0.0134 mol

n=n1=0.0134 mol

V1=n1/c1=0.0134/0.134=0.1 l=100 ml

V(vode)=V1-V=100-20=80 ml i resenje je pod 1.

2. Mg(OH)2+2H3PO4----------------->Mg(H2PO4)2+2H2O

n(H3PO4)=c*V=0.4*0.25=0.1 mol

n(Mg(H2PO4)2)=n(H3PO4)/2=0.1/2=0.05 mol iz jednacine

m(Mg(H2PO4)2)=n(Mg(H2PO4)2)*Mr=0.05*218=10.9 g i resenje je pod 4.

MirjanaM95's picture

Hvala puno!

Marko955's picture

Jedno pitanje ...Sta je to magnezijum primarni fosfat ? Sta je npr . magnezijum sekudnarni fosfat..

milicaradenkovic's picture

Magnezijum primarni fosfat je Mg(H2PO4)2 a magnezijum sekundarni fosfat je MgHPO4