stereoizomeri

ibrahim 123's picture

Koliko mogućih steroizmora ima spoj sa tri hiralna središta?

4

9

12

8

Ako može pojašnjenje šta je to hiralno središte

milicaradenkovic's picture

Broj stereoizomera se izracunava kao 2n gde je n broj hiralnih C atoma

23=8 i odgovor je pod 4.