Enoli

Hijaluron's picture

Zasto fenol ne spada u enole? Ima OH grupu vezanu za C atom koji je vezan dvostrukom vezom. Mislio sam da je zbog toga sto je aromatican, ali vidim da mokracna kiselina i uracil mogu da grade enole. 

milicaradenkovic's picture

Zbog OH grupe u prstenu jer su enoli karakteristicni za ketone.

Hijaluron's picture

Pa i mokracna kiselina ima OH grupu u prstenu, pa po informatoru moze da gradi enole