elektrohemija

Vesna's picture

Koliko ce se mol atoma gvozđa izdvojiti iz rastvora gvozđe (II) hlorida (fero-hlorida) pri prolasku struje jacine 11 ampera za vreme od 6 minuta?

0,12x10(23)

0,04

0,02

1,2x10(23)

0,24x10(23)

milicaradenkovic's picture

Q=F*z*n

z=2+ jer je to naelektrisanje gvozdja.

Q=I*t=11*6*60=3960 A*s

n=3960/96500*2=0.02 mol

N(Fe)=n*Na=0.02*6*10(23)=1.2*10(22) =0.12*10(23) i resenje je pod 1.