Hitno

mrbig456's picture

U 150 g H2O rastvoreno je 20 g K2SO4. Koliko vremena je potrebno propustati elektricnu struju jacine 3,5 A kroz rastvor da bi maseni udio K2SO4 bio 15%.

 

Na elektrodi se na pogodan nacin izaziva reakcija:PbSO4 + 2H2O=PbO2+3H+ + HSO4- + 2e- Ako u toku 100 sati prolazi struja od 1A,kolika će biti promjena tezine cvrste faze?

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.