oksidi, hidridi

Vesna's picture

Ako se pri elektricnom praznjenju od 160 ml amonijaka razlozi 70% zapremina reakcione smese (svedena na pocetne uslove):

poraste za 48ml

smanji se na 48 ml

smanji se za 112 ml

poraste na 272 ml

poraste na 224 ml

milicaradenkovic's picture

V=160 ml NH3 razlozilo se 70%

V1=V*0.7=160*0.7=112 ml

V2=V-V1=160-112=48 ml i resenje je da se smanji na 48 ml.