oksidi, hidridi

Vesna's picture

U kom od navedenih nizova se nalaze okisidi koji bi u reakciji sa natrijum- hidroksidom mogli dati dva tipa soli ; jednu kiselu i jednu neutralnu?

CO2, P2O5, SO3, Cl2O7, Cl2O

CO2, P2O3, SO2, SO3, CrO3

B2O3, Al2O3, ZnO, PbO, NO2

CrO3, Mn2O7, CO2, SO3, SO2

Al2O3, Cl2O5, CO2, SO3, P2O3

milicaradenkovic's picture

To su oksidi koji su kiseli a to je pod 2.