ugljovodonici

Vesna's picture

11. Koje ime po IUPAC - ovoj nomenklaturi  ima ugljovodonik sa molekulskom formulom C4H6 u kome su svi ugljenikovi atomi sp2 hibridizovani?

2 metilpropen

1,2 butadien

1,3 butadien

3 metil 1 propin

2 butin

Na osnovu cega se to odredjuje?

milicaradenkovic's picture

C4H6 je dien jer su C atomi sp2 hibridizovani i naziv je 1.3 butadien.