ugljovodonici

Vesna's picture

24.  Za koliko jedinica se promeni oksidacioni broj ugljenikovih atoma pri procesu oksidacije metanola do metanala?

2

3

8

1

4

milicaradenkovic's picture

2CH3OH+O2------------------>2HCHO+2H2O

C u CH3OH je 2+ jer je H1+ a O2-

C u HCHO je 0 jer je H1+ a O2- pa se promeni za 2 jedinice.