ugljovodonici

Vesna's picture

27. Ako se smesa odgovarajucih kolicina metana i kiseonika sagori u zatvorenom sudu, da li ce gasni pritisak posle hladjenja do pocetne, sobne temperature:
ostati isti

smanjiti se dva puta 

smanjiti se tri puta

povecati se dva puta

povecati se tri puta

milicaradenkovic's picture

CH4+2O2-------------------->CO2+2H2O

posto i sa leve i sa desne strane imamo 3 mola pritisak ce ostati isti.