ugljovodonici

Vesna's picture

49. Iz koliko molova izoprena potpunim sagorevanjem nastaje 180g vode?

2,5

2

0,5

0,25

10

Niki1995's picture

C5H8 + 7O2-------->5CO2 + 4H2O
m(H2O)=180 g
n(H2O)=180/18=10 mol
10 mol --------------- 4 mol
x mol ----------------- 1 mol
x=2.5 mol