ugljovodonici

Vesna's picture

73. Koliki je procenat heksana u smesi sa heksenom kada 1g ove smese obezbojava  5 ml rastvora broma u ugljentetrahloridu masene koncentracije 160 g/l?(Br-80)

42

58

50

38

45

 

milicaradenkovic's picture

C6H12+Br2/CCl4

c=y/Mr=160/160=1 mol/l Br2

n=c*V=1*0.005=0.005 mol

n(C6H12)=n(Br2)=0.005 mol

m(C6H12)=n(C6H12)*Mr=84*0.005=0.42 g

w(C6H12)=m/m(smese)=0.42/1=0.42=42 %

w(heksana)=100-w(C6H12)=100-42=58 %