ugljovodonici

Vesna's picture

95. Koji od navedenih ne podleze reakciji sa natrijum-metoksidom pod obicnim uslovima?

hlorbenzen

benzil-hlorid

cikloheksil-hlorid

izopropil-hlorid

alil-hlorid

milicaradenkovic's picture

Resenje je hlorbenzen.