alkoholi i fenoli

Vesna's picture

5. Za dobijanje 4-metilpentnola-2 Grinjarovom reakcijom trba upotrebiti

3-metilbutanal i metil-magnezijum - halogenid

4-metilpentanon-2 i metil -magnezijum -halogenid

4-metilbutanal i etil-magnezijum- halogenid

2-metilbutanal i metil- magnezijum-halogenid

metanol i butil-magnezijum-halogenid

milicaradenkovic's picture

Resenje je 3 -metilbutanal i metilmagnezijumhalogenid.

CH3CH(CH3)CH2CHO+CH3MgX------------------->CH3CH(CH3)CH2CHOHCH3