alkoholi i fenoli

Vesna's picture

9. Koliki je oksidacioni broj ugljenikovog atoma  primarne alkoholne grupe glicerola?

0

-1

plus 4

-4

-3

 

milicaradenkovic's picture

CH2OHCHOHCH2OH

2*C+2*(-2)+6*1=0

2*C= -6+4

2*C= -2

C= -2/2= -1