alkoholi i fenoli

Vesna's picture

32. Ako je pri sagorevanju etanola dobijeno 50 ml ugljen-dioksida, koliko je za to utroseno ml kiseonika ( isti gasni uslovi)?

25

50

75

100

150

Niki1995's picture

C2H5OH + 3O2------------------->2CO2 + 3H2O
V(CO2)=50 ml=0.05 l
n(CO2)=V/Vn=0.05/22.4=0.002232142 mol
0.002232142 mol ------------------2 mol
x mol -------------------------3 mol
x= 0.003348213 mol
V(O2)=n * Vn= 0.075 l = 75 ml