aldehidi i ketoni

Vesna's picture

50. Koje od navedenih jedinjenja nastaje  kao jedan od proizvoda  energicne oksidacije butanona?

CH3CH(OH)CH2COOH

CH3CH2COOH

CH3COCH2COOH

CH3CH2CH2COOH

(CH3)2CHCH2COOH

milicaradenkovic's picture

CH3COCH2CH3+O2--------------------->CH3CH2COOH