aldehidi i ketoni

Vesna's picture

66. Karbonilno jedinjenje cijom oksidacijom nastaju metanska, etanska, propanska i butanska kiselina je?

2-heksanon

2-pentanon

3-pentanon

2-metilbutanal

2-etilpentanal

 

milicaradenkovic's picture

Je 2-pentanon.

CH3COCH2CH2CH3+O2---------------->HCOOH+CH3CH2CH2COOH+CH3COOH+CH3CH2COOH