derivati kiselina

Vesna's picture

41. Za koliko se vodonikovih atoma razlikuju heksanamid i ciklo-pentankarboksamid?

Resenje 2

Kako?

milicaradenkovic's picture

heksanamid CH3CH2CH2CH2CH2CONH2

ciklopentankarboksamid C5H9CONH2

razlika je 115-113=2