amini i nitro jedinjenja

Vesna's picture

21. Koliko se dobija grama soli reakcijom 0,2 mola etil-hlorida sa odgovarajucom kolicinom trimetil-amina (Cl-35,5)

Resenje 24,7

 

milicaradenkovic's picture

CH3CH2Cl+N(CH3)3---------------->CH3CH2N(CH3)3Cl

n(soli)=n(CH3CH2Cl)=0.2 mol

m(soli)=n(soli)*Mr=123.5*0.2=24.7 g