amini i nitro jedinjenja

Vesna's picture

36.  Koje od navedenih jedinjenja reaguje sa natrijumom-hidroksidom?

C6H5CH2OH

C6H5NH3Cl

C6H6

CH3CH(OH)CH3

CH3CH2OH

milicaradenkovic's picture

Reaguje etanol

CH3CH2OH+NaOH--------------->CH3CH2ONa+H2O