zadatak iz hidrolize

CileOle's picture

6,7900g NaAc*3H2O je rastvoreno u destilovanoj vodi i dopunjeno u odmjernom sudu do 250ml.Izracunati: a)pH dobijenog rastvora b)koliko ml HCl C=0,5mol/L treba dodati na 50ml polaznog rastvora da nastane ekvimolarni pufer i izracunati pH c)pH kada se na 25ml NaAc doda 50ml HCl C=0,1mol/L d)pH kada se na 25ml NaAc doda 100ml HCl C=0,1mol/L M( NaAc*3H2O)=135,8 KHAc=1,8*10na minus 5 

Hvala unaprijed :)

buduci_student's picture

a) n=m/M

n=6,7900/304,06=0,02233mol

c=n/V

c=0,02233/0,250=0,0893

Ka=[H]2/x

[H]2=Ka*x

[H]=sqrt(1,8*10-5*0,0893)

[H]=1,2678 *10-3

pH=2,89

Molarna masa NaAc*3H2O je 304,06 a ne kako je navedeno u zadatku