elektrodni potencijal

ilena's picture

Dobro vecer ! Da li bi neko mogao pomoci u vezi sljedeceg zadatka : izracunati potencijal u karakteristicnim tackama titracije zeljeza sa 0,02 M KMnO4. Titrise sa a)  10 m 0,1 M FeCl2 b) 15 0,1 M FeCl2 c) 20 0,1 M FeCl2. Izracunnati tacke na pocetku titracije,u tacki ekvivalencije i poslije tacke ekvivalencije i kod dodatka viska KMnO4. E (zeljezo ) = 0,77 V , E ( KMnO4 ) = 1,51 V. Koncentracija H2SO4 = 0,5 M .  Hvala unapred.