atom

atomcic's picture

Ovaj zadatak nista ne razumem.Ako bi neko mogao da mi pomogne bila bih mu veoma zahvalna.

Koji niz predstavlja jednu od mogucih kombinacija vrednosti kvantnih brojeva kojom se definise energetsko stanje elektrona?

1) n=1, l=1, ml=1, ms= + 1/2 

2) n=2, l=1, mI= -1, ms= -1/2

3) n=2, l=3, mI= -2, ms= +1/2

4) n=3, l=2, mI= -1, ms=0

5) n=4, l=4, mI=3, ms= +1/2

 

Tiranikus's picture

n je glavni kvantni broj i uzima vrednosti 1, 2, 3, 4...

l je sporedni broj i uzima vrednosti: 0, 1, 2 .. do n-1 ! Ovo nije ispostovano u slucajevima 1, 3 i 5, pa njih izbacujes.

m je magnetni kvantni broj i uzima vradnosti od -l do l . Ovaj uslov je ispunjen u svakom od ponudjenih.

s je spinski broj koji moze biti ili +1/2 ili -1/2, a to nije ispunjeno u slucaju 4.

 

Jedino elektronsko stanje koje je opisano pravilnom kombinacijom kvantnih brojeva je pod rednim brojem 2.

 

atomcic's picture

A kako ja da znam koji mi kvanti br. ide uz koji spinski,magnetni br. i elektronsko stanje?

Tiranikus's picture

Nisam siguran da sam shvatio pitanje, ali: 

Svi od datih brojeva n,l,m,s su kvantni. A kako da znas koji kvantni broj ide uz koji, dato ti je u mom prethodnom komentaru. Primer:

Ako uzmemo n=3; po shemi koju sam dao broj l moze ici od 0 do n-1, u ovom slucaju l je 0, 1 ili 2; m ide od -l do l, pa

l=0 => m=0

l=1 => m= -1, 0 ili 1

l=2 => m= -2, -1, 0, 1 ili 2

s je nezavisan od prethodna tri broja pa uzima vrednosti +1/2 ili -1/2 (dakle ne moze biti 0, 2, 14 ili 1452587)

Koja ce kombinacija ovih brojeva biti u opisu stanja elektrona, zavisi od toga u kom energetskom nivou se e- nalazi (to odredjuje n), u kom podnivou (to odredjuje l), u kojoj konkretnoj orbitali (m) i koji mu je spin (s)