Elektroliza sulfata

Tiranikus's picture

Rastvor sulfata nekog metala podvrgnut je elektrolizi. Obe elektrode su od istog metala (da li ovo znaci da su elektrode od onog metala ciji je sulfat u rastvoru?). Posle propustanja 144C naelektrisanja koncentracija rastvora se nije promenila (sta odavde treba da zakljucim?) ali se masa elektroda promenila za 47.8mg. Od kog metala su bile elektrode ? Resenje: Cu.

milicaradenkovic's picture

Ako su elektrode od istog metala to znaci da su od tog metala koji se trazi.Kada se propusti odredjena kolicina naelektrisanja koncentracija se nije promenila to znaci da je koncentracija tog metala ostala ista.

m=k*q

k=m/q=47.8*10(-3)/144=3.3*10(-4) g/C

k=M/F*z

M=F*z*k=3.3*10(-4)*96500*2=63.5 g/mol i to je Cu.

Tiranikus's picture

ok

Winkler's picture

Sa obbzirom na to da ste dobili odgovor, nacela elementarne pristojnosti namazu da se ne odgovara sa OK??????? vec da se zahvalite u najmanju ruku!!!!!!!!