pH i zapreminski odnos

goge's picture

U kom zapreminskom odnosu treba da se pomiješaju : rastvor A koji u 1l sadrži 18,9g azotne kiseline i rastvor B koji u 1l sadrži 3,2g natrijum-hidroksida,da bi se dobio rastvor koji reaguje neutralno? (N-14,Na-23) Odgovor- 1:3,75

Daljinski1234's picture

Medicina,a? :) 

HNO3+NaOH------>NaNO3+H2O

1        :    1

vidis da ti je u jednacini odnos jedan prema jedan.

Postavi dve proporcije.Treba da izracunas koliko molova ima u datim gramima.

18,9g--------xmol                                                            3,2 g---------------xmol

(Mr)63g-----------1mol x=0,3 mola HNO3                            (Mr)  40g---------1mol x=0.08 mola NaOH

Ova dva broja nisu ista sto znaci da trenutno odnos nije 1:1-nece reagovati neutralno. Sada treba da podelis ova dva broja pa da dobijes odnos u kome ce REAGOVATI neutralno

0,3/0.08=3,75

Odnos je 1:3,75

aksabg's picture

HNO3+NaOH-->NaNO3+H2O

Da bi pH bio 7 (neutralno) potrebna nam je ista količina baze i kiseline, dakle njihov odnos je 1:1.

Pošto mi znamo da je njihov odnos 18,9g/l:3,2g/l samo to treba da pretvorimou molove (n=m/M)

Sledi da je njihov odnos (18,9/63)mol/l:(3,2/40)mol/l=0,3:0,08

Dakle odnos je 1:3,75

goge's picture

Da,medicina :D hvala!