Argenometrija

Boris's picture

U uzorak mase 0.60g, koji sadrzi smesu LiCl i BaI2, dodat je rastvor AgNO3 koncentracije 0.20172 mol/dm3. Visak jona srebra titrisan je sa 25cm3 rastvora KSCN. Izracunati maseni udeo joda u uzorku. 

pitanje: Da li je moguce resiti zadatak bez ukupne zapremine AgNO3 koja je sipana u uzorak i bez koncentracije KSCN?

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenje zadatka?

Boris's picture

w(I2)=44,63,89%

bukvalno tako pise...