energetika

atomcic's picture

Ovo je katastrofa.Kaze...standardna entalpija sagorevanja etena iznosi -1322,9 kJ/mol.Ako su vrednosti delta f H(CO2)= -393,5 kJ/mol i delta f H(H2O(g))= -241,8 kJ/mol,standardna entalpija stvaranja etena (u kJ/mol) iznosi:

1) 52,3              2) -84,7         3) 687,6             4) -52,3           5) -687,6

Tiranikus's picture

CH2=CH2 + 3O2 ---------------> 2H2O + 2CO2

Δr​H = 2*ΔfH( H2O ) + 2*ΔfH( CO2 ) - 3*ΔfH( O2 ) - ΔfH(eten)

-1322.9 = 2*(-241.8) + 2*(-393.5) - 3*0 - ΔfH(eten)

ΔfH(eten) = -52.3 kJ/mol

atomcic's picture

Sad mi je lakse :) hvala...