Oksidaciona i redukciona sredstva u raznim sredinama

Tiranikus's picture

Na dijagramu su prikazane zavisnosti standardnih elektrodnih potencijala parova halogen-halogenid i permanganat mangan(II) od pH sredine u kojoj se nalaze ti parovi. Koje tvrdnje su tacne, a koje netacne?
 

 

a) Permanganat je slabije oksidaciono sredstvo u jako kiseloj sredini u poredjenju sa istim u neutralnim rastvorima;

b) Jedna od dokaznih reakcija na Mn2+ jone je njegova oksidacija olovo dioksidom do ljubicastog permanganatnog jona u jako kiselom rastvoru azotne kiseline. Nije moguce dokazati Mn2+ jone na ovaj nacin iz rastvora MnCl2;

c) Rastvor permanganata u oblasti pH od 0 do 7 ne moze da oksiduje jodid do elementarnog joda;

d) Hlorovodonicna kiselina i rastvor NaCl iste kolicinske koncentracije su jednako jaka redukciona sredstva u reakciji sa rastvorom KMnO4;

e) Hlorovodonicna kiselina i rastvor NaCl iste kolicinske koncentracije su jednako jaka redukciona sredstva u reakciji sa bromnom vodom;

Tacne su tvrdnje  b) i e), a netacne a), c) i d)

Jasno mi je zasto je a) netacno (oksidaciono sredstvo je jace kad mu je elektrodni potencijal veci), takodje mi je jasno zasto je c) netacno (potencijal jod/jodid je od pH=0 do pH=7 sve vreme manji od potencijala Mn(II)/permanganat, pa ce ga ovaj lako oksidovati). Da li moze neko da mi objasni sta je sa stavkama b),d), e) ?

Ako je b) tacno, kako bi se onda dokazao Mn2+ jon, kada bi ova so bila data na takmicenju ?

Hvala :D

milicaradenkovic's picture

Ja mislim pod b da je tacno zato sto Mn2+ jon kada bi se dokazivao iz rastvora MnCl2 ne bi doslo ni do kakve promene u rastvoru jer kod MnCl2 vec postoji Mn2+ jon a kada se dokazuje preko permanganatnog jona tu dolazi do promene oksidacionog stanja iz 2+ do 7+.

Tiranikus's picture

Hvala na odgovoru. Samo mi nije jasno sto smeta Mn2+ jon iz MnCl2 kad je Mn2+ ono sto nam treba.

Zar dokazna reakcija za Mn2+ ne ide ovako:

Mn2+ + PbO2 + H+ -----------> MnO4+ Pb2+ + H2O (bez sredjenih koeficijenata i navedenih agregatnih stanja) ?

Kako tu Cl- utice na ishod reakcije ?

 

Tiranikus's picture

Ima li neko objasnjenje za b), d), e) ?

Hvala :D

Pop.'s picture

Iskreno ja se ovo nista ne secam, msm znam sta je potencijal, ali se ne secam ovog dijagrama i da je oksidaciono sredstvo jace ako ima veci potencijal. Dosta o mom neznanju :D

pod b) pretpostavljam da tvrdnja nije tacna jer, kako si rekao veci potencijal, jace oksidaciono sredstvo. Gledamo za jako kisele sredine, MnO4-/Mn2+ ti je jace oksidaciono sredstvo od Cl2/Cl- odnosno Cl2/Cl- ti je jace redukciono sredstvo od MnO4-/Mn2+. Pa zato ako u rastvoru imas MnCl2 odnosno i Mn2+ i Cl- jone ne mozes da dokazes mangan jer ce ti u toj reakciji reagovati pre hlor koji je jace redukciono sredstvo (vidis po dokaznoj reakciji da se Pb redukuje, odnosno da je neophodno da Mn2+ bude redukciono sredstvo sto on ne moze zbog prisustva Cl- jona U JAKO KISELOJ SREDINI, gledaj dijagram)

Ovo pretpostavljam da je tako, msm zasto bi ti dali dijagram i onda te pitali da li su tvrdnje tacne. Zele da zakljucke doneses samo na osnovu datog dijagrama. Toliko od kapetana ociglednog za b) :D

E sad pod d) i pod e). Imas rastvor HCl i NaCl, fora ti je samo ta sto rastvor HCl ima manju vrednost pH a NaCl ima vrednost blize sedmici (ako ne i da je pH=7) zato ti tvrdnja pod d) nije tacna jer vidis sa dijagrama da ti je Cl2/Cl- jako redukciono sredstvo do otprilike pH=2 a se kriva  Cl2/Cl- i  MnO4-/Mn2+  seku, odnosno za pH>7  Cl2/Cl- postaje sada jace oksidaciono sredstvo (HCl ti je jace redukciono sredstvo a NaCl ti je jace oksidaciono sredstvo od KMnO4, sto se ne poklapa sa tvrdnjom da su jednako jaka red sredstva). A tvrdnja e) je tacna jer je kriva za bromnu vodu uvek ispod krive za hlor ne zavisno od vrednosti za pH

Pop.'s picture

Sem par pravopisnih gresaka imam i gresku gde objasnjavam za deo "pH>7  Cl2/Cl- postaje sada jace oksidaciono sredstvo" gde treba da stoji pH>2 :) a pravopisne greske nadam se da ti nece toliko smetati koliko smetaju meni dok ponovo citam resenje :D

Tiranikus's picture

Hvala na objasnjenju, naravno da prapovisne greske ne smetaju, uglavnom jer ih nisam ni primetio :D 

Hvala jos jednom, puno ste pomogli ! :D