stehiometrija

hemija5's picture

Nastajanje ozona elektricnim praznjenjem u vazduhu predstavljeno je hemijskom jednacinom:3O2------>2O3.Izracunaj koliko molova  ozona nastaje od 16g kiseonika. 

Tiranikus's picture

3O2------>2O3

molovi(O2) = 16g / 32gmol-1 = 0.5mol

molovi(O2) : molovi(O3) = 3 : 2 => 0.5mol : x = 3 : 2 => 3*x = 2*0.5mol => x =1/3 mol = 0.333mol

hemija5's picture

Hvala. :)   

hemija5's picture

Da li moglo na drugi nacin da se uradi ili je ovaj jedini? :) 

asterix's picture

uglavnom na taj nacin to ide, nemas bas puno mogucnosti:

n(O2)=m(O2)/M(O2)=16g/32gmol-1=0.5 mol

n(O3)=2/3n(O2)=2/3*0.5 mol=0.33 mol

 

hemija5's picture

Hvala :)

hemija5's picture

Ako jos mozete da mi objasnite zasto je 2 podeljeno sa 3n,da li je po definiciji?