stehiometrija

hemija5's picture

Elektrolizom vode dobijaju se vodonik i kiseonik. Predstavi tu hemijsku reakciju hemijskom jednacinom i izracunaj koliko je grama vode potrebno da se dobije 6*10^23(deset na 23) molekula vodonika.

Tiranikus's picture

na katodi: 4H+ + 4e- ----------> 2H2

na anodi: 2H2O ----------> O2 + 4H+ + 4e-

Ukupna reakcija:

2H2O ----------> 2H2 + O2

n(H2O) = n(H2) => broj molek(H2O) = broj molek(H2) = 6*1023 => n(H2O) = 1mol

=> m(H2O) = 18g/mol *1mol = 18g

hemija5's picture

Hvala puno, da li bi bilo tacno i bez jednacina na katodi i anodi, jer nismo ucili?

Tiranikus's picture

Bilo bi tacno, posto je naglaseno sta nastaje :D

hemija5's picture

Hvala :) 

hemija5's picture

Da li je ovde 6*1023 jednako 1mol zbog definicije koja glasi da je Avogadrov broj predstavlja kolicinu u jednom molu? Kako bismo racunali molove da je npr. 6*1024 ili 6*1025? Da li preko neke formule?

milicaradenkovic's picture

Da. Ne postoji 6*10(24) ili 6*10(25) samo 6*10(23).