Analiticka hemija

Makijaveli's picture

Ako uzmemo da je CH3COOH koncentracije 1 mol po dm3 disosovana  0,4%, koliki je aktivitet H+ jona u rastvoru? Ja sam dobila da je 2,37x10 na -3, a u knjizi je resenje 3,7; 10 na -3.. Pomagajte :D

milicaradenkovic's picture

CH3COOH---------------->CH3COO- + H+

Ka={CH3COO-}*{H+}/{CH3COOH}

1.8*10(-5)=x2/0.96

{CH3COO-}={H+}=x

{CH3COOH}={CH3COOH}poc.-{CH3COOH}disosov.=1-0.004=0.996 mol/l

x={koern(1.7928*10(-5)))=0.00423

{H+}=4.23*109-3) mol/l

a={H+}*f=0.914*4.23*10(-3)=3.8*10(-3) mol/l