zadatak iz stehiomterije

hemija5's picture

Koliko molekula ugljenik(IV)oksida se moze dobiti zagrevanjem 92g smese kalcijum-karbonata i magnezijum-karbonata u kome je odnos broja molova ovih karbonata 1:1 ?

hemija5's picture

Da li moze neko? 

kowalsky's picture

6 x 1023