stehiometrija

hemija5's picture

Pri sagorevanju 24g magnezijuma potrosi se 16g kiseonika. Jedina supstanca koja nastane pri tome je magnezijum-oksid. Masa dobijenog magnezijum-oksida je:

a) 8g

b)24g

v)32g

g)40g

Tacno je pod g)40g ali mi treba postupak. Hvala :) 

milicaradenkovic's picture

2Mg+O2------------------->2MgO

n(Mg)=m/Mr=24/24=1 mol

n(O2)=m/Mr=16/32=0.5 mol

n(MgO)=n(Mg)=1 mol

m(MgO)=n(MgO)*Mr=1*40=40 g  i resenje je pod 4.

hemija5's picture

Hvala najlepse! 

hemija5's picture

Samo me još zanima da li je tačno i ako ne izračunam koliko molova je u kiseoniku? I kako se odredjuje sa kojim cu elementom da poredim jedinjenje, npr. zasto se ne poredi sa kiseonikom? Hvala :)

milicaradenkovic's picture

Ne moras i da  racunas molove kiseonika i molove magnezijuma pa da vidis sta ti je u visku i na osnovu supstance koja je u manjku racunas molove oksida i na kraju masu.Ovde bi bilo tacno i ako ne izracunas molove kiseonika

hemija5's picture

Hvala puno.