aldehidi i ketoni

atomcic's picture

Da li moze neko da mi objasni kako da prepoznam alfa vodonikov atom?

Tiranikus's picture

Alfa ugljenikov atom je prvi ugljenikom atom koji je vezan za funkcionalnu grupu organskog jedinjenja. Dakle kod aldehida i ketona to je onaj C-atom koji je vezan za C=O grupu. Analogno se definisu alfa-vodonikovi atomi: to su H-atomi vezani za spomenute alfa-C-atome :D

atomcic's picture

A je l' moze da bude CH3-CH2-C(pa gore CH3)(a dole CH3)-C=O(dole H) ?

Zapravo da li taj C sto je pored H moze da nema H nego ima gore i dole grupu koja ga ima?

Tiranikus's picture

To je potpuno validan aldehid (2,2 dimetil butanal). Problem je naravno sto alfa-C-atom nema alfa-vodonikove-atome, pa ce to rezultovati tome da ovaj aldehid nece moci da izvrsi aldolnu reakciju, ali ne bih da duzim o tome sad. Slican primer je i benzaldehid.

Zakljucak: Nije obavezno da alfa-H-atom postoji u molekulu aldehida/ketona, ali ni alfa-C-atom (metanal). 

atomcic's picture

Ok