alkoholi

atomcic's picture

Redukcijom benzaldehida nastaje:

1) primarni alkohol      2) sekundarni alkohol     3) tercijarni alkohol   4) karboksilna kiselina   5) ftalna kiselina

atomcic's picture

Poslednje je,pardon,aromaticna kiselina.