stehiometrija

hemija5's picture

Izračunati masu azota koji reaguje sa kiseonikom pri nastajanju 10,5 g azot (V) - oksida?

Ja sam racunala na dva nacina, preko proporcijevi preko molova ali dobijem dva razlicita rezultata. Pa ako moze neko da mi kaze gde gresim:
prvi:
10,5:x = 216:56
X= 2,72 g

drugi:
m(N2)=?
m(N2O5)=10,5 g

N2+O2---->N2O5
2N2+5O2---->2N2O5
4N+5O2

n(N2O5)=10,5/Mr
n(N2O5) = 10,5/108
n(N2O5)= 0.0972 mol
0,0972:x = 2:4

n(N2)= 0,1944

0,1944=m/Mr
0,1944=m/28

m(N2)= 5,4 g

milicaradenkovic's picture

2N2+5O2----------------->2N2O5

n(N2O5)=m/Mr==10.5/108=0.0972 mol

n(N2)=n(N2O5)=0.0972 mol

m(N2)=n(N2)*Mr=0.0972*28=2.72 g prvi nacin ti je tacan. U drugom delu je greska nije 0.0972=2:4 nego 0.0972=2:2

hemija5's picture

Hvala puno.