stehiometrija

hemija5's picture

Koliko molekula ugljenik(IV)oksida se moze dobiti zagrevanjem 92g smese kalcijum-karbonata i magnezijum-karbonata u kome je odnos broja molova ovih karbonata 2:1 ?

Tiranikus's picture

Evo uputstava nabrzaka:

Neka je x molova MgCO3 u smesi. Tada je broj molova CaCO3 2x, po proporciji.

x*M(MgCO3) + 2x*M(CaCO3) = x*84 + 2x*100 = 92g => x=0.324mol, 2x=0.648mol

MgCO3 ---------------zagrevanje----------------> MgO + CO2, reakcija sredjena

od 0.324mol MgCO3 dobijas isto toliko molova CO2, pomnozis Avogadrovim brojem i dobijas broj molekula;

Isto i za CaCO3, saberes i dobijes resenje; 

ako bude problema, tu sam 

hemija5's picture

Hvala puno, samo mi jos nije jasno zasto broj molekula CO2 treba da se sabere sa brojem molekula CaCO3?

Tiranikus's picture

Broj molekula dobijenih iz MgCO3 treba dase sabere sa brojem molekula dobijenih iz CaCO3, po analgonoj reakciji

CaCO3 ----------zagrevanje-----------> CaO + CO2

Dakle, iz prve reakcije u mom proslom postu dobijas 0.324mol CO2, a iz ove dobijas 0.648mol CO2, sto je ukupno 0.972mol CO2, odnosno 5.83 * 1023 molekula CO2

hemija5's picture

Hvala puno, samo mi jos nije jasno zasto je broj molova CaCO3 puta 2?