Vrsta reakcije

Tiranikus's picture

Mogu li da dobijem objasnjenje zasto prva reakcija predstavlja nukleofilnu adiciju, a druga nukleofilnu supstituciju ?

milicaradenkovic's picture

Zato sto se kod prve reakcije na polazno jedinjenje adira jedan atom vodonika i zato je nukleofilna adicija.

Kod druge reakcije dolazi do zamene Cl sa OH  jonima i ta reakcija je nukleofilna supstitucija.

Tiranikus's picture

Kod prve reakcije, isti je broj H atoma i u polaznom jedinjenju i u proizvodu, tako da se ne dodaje nista (doduse, premesta se jedan H atom). Zasto je onda adicija?

Kod druge reakcije mi nije jasno zasto nukelofilna, kad su i OH- i Cl- anjoni?

milicaradenkovic's picture

OH- i Cl- su nukleofili i zato je nukleofilna supstitucija.

Mozda zato sto se od ravnog niza dobija ciklican prsten zato je adicija.

Tiranikus's picture

A ako se posmatra iz perspektive butil grupe, koja treba da zameni Cl- sa OH-, da li se onda ova reakcija moze smatrati i elektrofilnom supstitucijom? Ili, ako ne, zasto ne?