Ako moze preko formula

Ajla's picture

Koliko je cm3  koncentrovane sone kiseline ( gustina=1.13g/cm3) koja sadrzi 38 % HCl potrebno da se uzme da bi se dobio 1 dm2M rastvor ? Ar(Cl)=35,5 

Tiranikus's picture

Ako je koncentracija tog rastvora 2mol/dm3, onda u 1dm3 rastvora ima 2mol HCl.

Ta kolicina HCl odgovara masi od 2*(35.5+1) g = 73g HCl

73g / mr = 38% = 0.38 => mr = 192.1g

mr/V = ro => V = mr/ro = 170cm3

Ajla's picture

Mr je masa rastvora?  A sta je 38% ? 

Ajla's picture

Koliko grama KI treba za pripremanje 280 cm2%-nog rastvora ,ro=1,10g/cm? Ar(K)=39,1 Ar(I)=126,9

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.