Racunanje rednosti ph rastvora mravlje kiseline i...

Bokii's picture

Izracunati vrednost ph rastvora mravvlje kiseline koncentracije 0,2 mola po litri sa:

1. 45 cm3 vode  , resenje PH= 2,48

2.25cm3 rastvora NaOH, koncentracije 0,1 mol po litri , resenje PH = 3,97

3. 25 cm3 rastvora NaOH, koncentracije 0,16 mol po litri, resenje je PH= 8,35 izgleda da je ovde rec o hidrolizi

4.25 cm3 rastvora HCOONa konc. 0,1 mol po litri data je konstanta kiselosti K=1,8 * 10 na minus cetvrti i PH = 3,54

milicaradenkovic's picture

Mislim da ti u zadatku fali zapremina mravlje kiseline.

Bokii's picture

Jeste, u pravu ste, veliko izvinjenje, u pitanju je 20 cm3 rastvora mravlje kiseline i 0,2 mola politri koncentracije.

milicaradenkovic's picture

2. HCOOH+NaOH--------------------->HCOONa+H2O

n(HCOOH)=c*V=0.02*0.2=0.004 mol

n(NaOH)=c*V=0.025*0.1=0.0025 mol

n1(HCOOH)=n(HCOOH)-n(NaOH)=0004-0.0025=0.0015 mol

n(HCOONa)=n(NaOH)=0.0025 mol

Ka={H+}*n(HCOO-)/n(HCOOH)

1.8*10(-4)={H+}*0.0025/0.0015

{H+}=2.7*10(-7)/0.0025=0.000108 mol/l pa je pH= -log{H+}=3.97

3. n(HCOOH)=c*V=0.02*0.2=0.004 mol

n(NaOH)=c*V=0.025*0.16=0.004 mol posto nista nije u visku onda je pH=7 resenje je pogresno.

4. HCOOH+HCOONa

Ka={H+}*{HCOO-}/{HCOOH}

n{HCOONa}=c*V=0.01*0.025=0.0025 mol

n(HCOOH)=c*V=0.02*0.2=0.004 mol

n(HCOO-)=n(HCOONa)=0.0025 mol

1.8*10(-4)={H+}*0.0025/0.004

{H+}=7.2*10(-7)/0.0025=2.88*10(-4) mol/l

pH= -log{H+}=3.54

Bokii's picture

Hvala najlepse!!! Samo mi nije jasno zbog cega je po brojem 2, koncentracija HCOO- jona jednaka 0,0025 u izrazu za konstantu disocijacije kiseline? :\

Bokii's picture

I zasto su koncentracije NaOH dvaput date ali razlicitih vrednosti? Mora da u jednom nastaje pufer, a u drugom ne, kad onda samo nastaje pufer, a kad je hidroliza? Kako to da razlikujem? :( 

Bokii's picture

razlicite vrednosti koncentracije NaOH.

milicaradenkovic's picture

Onoliko koliko nastane NaOH toliko nastane i soli u prvom slucaju je koncentracija kiseline u visku a u drugom nista nije u visku i zato se dobijaju razlicite vrednosti pH. U prvom slucaju posto je kiselina u visku nastaje pufer a u drugom slucaju ne jer sve izreaguje.

Bokii's picture

U pravu ste, proverila sam, u prvom slucaju nastaje pufer, a u drugom so koja HIDROLIZUJE BAZNO, zakljucila sam nasavsi svesku iz opste i nerganske hemije, samo sto smo tamo radili sa kolicinama, a ovde sam ja upotrebila nove koncentracije baze i kiseline NAKON MESANJA. Tako smo radili u analitici. I rezultat je zaista pod tackom 3 jednak  8,35 ni manje ni vise. Ali treba se upotrebiti samo formula za izracunavanje koncentracije H+ jona kod soli koj hidrolizuju BAZNO, jer HCOONa hidrolizuje tako. :) A hidrolizuje tako jer su ISTE koncentracije i kolicine baze i kiseline zato je NISTA u visku i ostaje samo SO.Resena misterija! :) 

Bokii's picture

ALi ova voda me jako buni, izgleda da je ovaj zadatak pod tackom 1 identican onom prethodnom sto ste mi resili? :) Probacu tako da ga resim, rastvor je samo razblazen, koncentracija H+ jona je pala. Zar ne?

milicaradenkovic's picture

Jeste za 3. 8.35 ja sam mislila kada nista nije u visku da je automatski pH=7 ali ova so je bazna i to ne vazi.

milicaradenkovic's picture

1. HCOOH+H2O

Ka={HCOO-}*{H+}/{HCOOH]

{HCOOH}=c1*V1/Vu

Vu=V1+V2=20+45=65 ml

{HCOOH}=0.2*0.02/0.065=0.06 mol/l

{HCOO-}={H+}=x

1.8*10(-4)=x2/0.06

x=(koren(0.0000108))=0.00329 

{H+}=x=0.0329 mol/l pa je pH= -log{H+}=2.48

Bokii's picture

Hvala Vam :)